"kepadAdaMu aku memoHON....kepadaMu juga aku BEserah.."

tetapdihearty

tetapdihearty

07 January, 2013

PERLAKSANAAN KELAS KEMAHIRAN AL-QURAN (KKQ)


PENGENALAN  KELAS KEMAHIRAN AL-QURAN(KKQ)
Kelebihan dan keunikan Sekolah Menengah Agama(SMKA) dan Kelas Aliran Agama (KAA) ialah mempunyai satu kelas khas iaitu Kelas Kemahiranm Membaca dan Menghafaz Al-Quran(KKQ). Pelaksanaan ini berdasarkan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pelajaran (JPP) pada tahun 1985 yang menyatkan Kelas Kemahiran Membaca dan Menghafaz Al-Quran (KKQ) merupakan salah satu daripada aktiviti ko-kurikulum di SMKA dan KAA berdasarkan pekeliling KP(BPPP) Sulit/03/9/JPP/M(87).Jawatan guru al-Quran di SMKA dan KAA telah diperuntukkan di dalam senarai perjawatan (B26) tahun 2002 berdasarkan MEMO daripada Bahagian Sumber Manusia Kementerian Pendidikan Malaysia KP(PP) 0050/Jld.43(9) bertarikh 8 Mac 2002.Pihak JAPIM dari masa ke semasa sentiasa mengadakan kursus-kursus khas kepada guru-guru yang mengajar KKQ di SMKA dan KAA bagi memastikan kelancaran dan komited dalam melaksanakan sesi pengajaran Kelas Kemahiran Membaca dan Menghafaz Al-Quran .
Selain itu,kursus ini berperanan menambah atau melengkapkan guru-guru dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang berkaitan. Kelas Kemahiran Al-Quran ini juga dianggap salah satu  kegiatan ko-kurikulum yang penting  dilaksanakan di SMKA dan KAA seluruh negara. Namun begitu kelas ini hanya wajib dilaksanakan tiga jam dalam seminggu bagi setiap tingkatan mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. 
OBJEKTIF
Setiap perlaksanaan yang dirancang dan dibina oleh Kementerian mestilah   mempunyai objektif tertentu serta membawa kepada sistem pendidikan Negara yang lebih baik dan menjadikan pendidikan  lebih menyeluruh sejurus melahirkan anak-anak bangsa yang cemerlang dalam pelbagai aspek.Bukan sahaja cemerlang daripada aspek akademik tetapi juga pengetahuan agama yang mandalam sebagaimana hasrat Falsafah Pendidikan Negara sendiri iaitu melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani,emosi,rohani dan intelek serta harmonis dan dapat berjasa kepada agama,bangsa dan Negara.
Sejurus itu objektif perlaksanaan Kelas Kemahiran Membaca dan Menghafaz Al-Quran adalah:

1)      Dapat membaca dan menghafal surah-surah tertentu daripada Al-Quran secara bertajwid    dan mengamalkannya di dalam kehidupan seharian.

2)      Melahirkan insan yang memahami dan menghayati perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran samaada merangkumi aspek sejarah penulisan, pengumpulan, pembukuan, surah dan asbabun-nuzul.

3)      Mengetahui lagu-lagu Al-quran( taranum) dan mempraktikkannya dalam bacaan harian.Mengetahui, membezakan dan membaca wajah-wajah bacaan Qiraat Sabie. 

KANDUNGAN KURIKULUM

Tingkatan 1-3
Tingkatan 4 - 5
1.  Tajwid
1.  Tajwid
2.  Hafazan
T1 - Surah as-Sajdah
T1 - Surah al-Insan
T1 - Surah al-A'la
T1 - Surah al-Ghasyiah
T2 - Surah al-Waqi'ah
T2 - Surah Nuh
T3 - Surah as-Saff
T3 - Surah al-Jumu'ah

2.  Hafazan
      T4 - Surah Yasin
      T4 - Surah al-Munafiqun
      T5 - Surah al-Mulk
3. Ulum Al-Quran
-
4. Qiraat Sabie
T1 - Surah al-Fatihah, an-Nas, al-Falaq & al-Ikhlas
T2 - Surah al-Masad, an-Nasr & al-Kafirun
T3 - Surah al-Kauthar, al-Ma'un, Quraisy & al-Fiil
4. Qiraat Sabie
  T4 - Surah al-Humazah, al-'Asr & at-Takathur
  T5 - Surah al-Qari'ah

5. Tarannum
5. Tarannum

PEPERIKSAAN DAN PENSIJILAN

Peperikasaan dan penilaian akan diberikan kepada para pelajar yang mengamabil Kelas Kemahiran Membaca Dan Menghafaz A-Quran ini bagi mengukur dan melihat tahap pencapaian serta kebersanan pengajaran yang telah dijalankan.Kriteria-kriteria penilaian addalah seperti berikut:

1.      Setiap murid yang mengikuti kelas ini akan mengikuti Peperiksaan Khas yang dilaksanakan semasa tingkatan tiga dan juga tingkatan lima.

2.      Peperiksaan dilaksanakan dalam bentuk lisan dan juga objektif (anika pilihan) meliputi aspek hafazan, tajwid, tarannum, ulum quran dan qiraat sabie. Semua soalan disediakan oleh Jawatankuasa Khas di Kementerian Pelajaran Malaysia.

3.      Peperiksaan Lisan akan dilaksanakan oleh guru yang mengajar mengikut panduan yang telah ditentukan. Panduan dan format ujian akan dihantar kepada guru berkenaan. Markah yang telah siap akan dihantar kepada Kementerian untuk disatukan dengan markah peperiksaan objektif.

4.      Peperiksaan objektif dilaksanakan serentak di seluruh negara. Skrip jawapan calon akan dihantar kepada Kementerian Pelajaran Malaysia untuk diperiksa dan diberi markah.

5.      Murid yang lulus dalam peperiksaan tersebut akan dianugerahkan sijil yang ditandatangani oleh timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (JAPIM) yang merupakan pengerusi Jawatankuasa Khas Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz Al-Quran.


JADUALWAKTU

Jadual yang diperuntukkan untuk kelas ini adalah tiga jam seminggu seperti yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Perancangan Pelajaran (JPP) .Diteapkan bahawa kelas perlu dilaksanakan 3 Jam dalam seminggu.Ianya bersifat fleksibel.Sekolah yang mempunyai asrama boleh laksanakan kelas ini pada waktu malam.Contoh  jadual waktu Kelas Kemahiran Membaca dan Menghafaz Al-Quran adalah seperti yang dibawah:


HARI/MASA                     2.30-3.30PTG                                  3.30-4.30 PTG
ISNIN


TARANNUM
RASM
SELASA
RABU
HAFAZAN
ULUM QURAN


KAHMIIS


QIRAAT
TAJWIDHARI/MASA                     2.30-3.30PTG                                  3.30-4.30 PTG
ISNIN
SELASA
TARANUM
RASM
QIRAAT
TAJWID
RABU


HAFAZAN
ULUM QURAN
KAHMIIS
STATUS MURID
           
Status murid sangat penting untuk diambil kira.Ini adalah bagi memastikan perlaksanaan Kelas Kemahiran Al-Quran(KKQ) akan berjalan dengan baik selaras dengan matlamat dan objektif yang ingin dicapai.Oleh itu,adalah dicadangkan supaya bilangan murid dalam sesebuah kelas tidak melebihi  20 orang. Ini bagi membolehkan guru  dapat memberikan tumpuan yang lebih  kepada tiap-tiap murid  samaada secara individu dan latih tubi.

Dengan cara ini setiap kelemahan para pelajar akan mudah dikenal pasti.Maka guru sudah pastilah dapat mengatasi masalah ini dengan lebih baik.Selain itu ,sebelum pelajar ditempatkan atau menjalani kelas ini,perlulah dilakukan ujian penilaian terlebih dahulu bagi memilih pelajar yang benar-benar layak sahaja yang akan dapat mengikuti kelas kemahiran ini.Murid hendaklah dipilih dari kalangan mereka yang baik dan lancar membaca Al-Quran kerana kandungan sukatan pelajaran dalam mata pelajaran ini adalah tinggi.

STATUS KELAS KHAS KEMAHIRAN AL QURAN

            Berkenaan dengan Kelas Kemahiran Al-Quran(KKQ),ianya adalah salah satu pembelanjaran yang bersifat di luar jadual waktu rasmi kelas.Ditetapkan bahawa kelas perlulah dilaksanakan pada waktu sebelah petang iaitu selepas sesi persekolahan.Guru perlu memastikan kehadiran para pelajar.Waktu bermula pembelajaran adalah kira-kira pukul 2.30 hingga 5.30 petang yang diselang selikan dengan matapelajaran mengikut jadual yang ditetapakan.Kehadiran murid di dalam kelas turut dikira menyertai aktiviti kokurikulum.Markah setiap individu juga akan diambil kira.

PENGURUSAN PANITIA
            Perlu diwujudkan panitia Kelas Kemahiran al-Quran (KKQ) bagi memastikan kelicinan segala urusan berkenaan kelas khas ini.Panitia ini akan bernaung di bawah Panitia Pendidikan Islam.Antara item yang penting perlu ada dalam Fail Panitia KKQ adalah:
1)      Biodata Guru
2)      Jadual waktu
3)      Sukatan Pelajaran
4)      Huraian sukatan pelajaran
5)      Senarai buku buku rujukan
6)      Mini mesyuarat
7)      Senarai murid
8)      Pendaftaran peperiksaan
9)      Contoh soalan
10)  Markah peperiksaan Syafawi
11)  Salinan keputusan Peperiksaan
12)  Surat-surat dari KPM,JPN.

KESIMPULAN
Penubuhan Kelas Aliran Agama(KAA) dan Kelas Kemahiran al-Quran(KKQ) sememangnya wajar diadakan bagi melahirkan modal insan yang cemerlang bukan sahaja dari  aspek keduniaan tetapi juga akhirat.Ini merupakan salah satu tanggungjwab kita sebagai Negara Islam dengan mewujudkan sistem pembelajaran seperti ini.Sebagaimana objektif dan matlamat penubuhan iaitu melahirkan individu yang memahami dan mengamalkan al-Quran dengan sebaiknya serta dapat menguasai bahasa arab.Pihak yang bertanggungjwab khasnya Kementerian Pendidikan juga perlu memberi penekanan serta memberi perhatian yang lebih ke atas KAA dan KKQ ini agar perlaksanaannya membawa kepada kebaikan dan  lebih sistematik.Tambahan pula,dengan adanya kelas-kelas ini maka dapat mengurangkan beban kerajaan bagi menampung pelajar-pelajar  yang berminat dengan aliran agama seperti ini iaitu tidak perlu menambahkan lagi bilangan Sekolah Menengah Agama(SMKA).Pihak sekolah juga perlu menjaga kebajikan mereka yang terlibat dengan KAA dan KKQ ini seperti menyediakan kelas yang kondusif,bantuan kewangan pembelajaran dan lain-lain lagi.Selain itu,guru-guru yang akan mengajar dan menguruskan kelas-kelas ini perlulah bersedia dengan penguasaan ilmu tajwid dan bahsaa arab dengan baik kerana merekalah yang akan mendidik pelajar-pelajar nanti.